17/11/2023 | Geschreven door: Emma | Categorie: Event, Partnerships, We Are Select Group

Jaarevent Essenscia Vlaanderen: geen toekomst zonder industrie

Zoals ieder jaar was Select Group opnieuw aanwezig op het jaarevent van Essenscia Vlaanderen in Technopolis. Met het oog op de verkiezingen in 2024, koos Essenscia dit keer niet voor panelgesprekken met experts maar een politiek debat met kopstukken van alle Vlaamse politieke partijen.

Voor het debat van start ging, kaderden Ann Wurman en Wim Michiels de grootste pijnpunten van onze huidige Life Sciences en chemiesector. Mevrouw Wurman, directeur van Essenscia Vlaanderen, gaf aan dat er geen toekomst is zonder industrie en dat er geen duurzame toekomst is zonder een sterke industrie. Om de greendeal te realiseren is er industrie nodig. ‘Maar om van een sterke industrie te spreken, zijn de randvoorwaarden belangrijk.’ De politiek zal dus een belangrijke ondersteunende rol spelen in de transitie naar een sterke industrie.

Copyright: Benjamin Brolet

Wim Michiels lichtte de belangrijkste zorgen van de Vlaamse ondernemers in Life Sciences & chemie. ‘De Europese chemie loopt op dit moment 15% achter.’ Uit een snelle peiling bij de ondernemers binnen de Vlaamse Life Sciences en chemie kwamen een aantal thema’s naar boven. Koplopers zijn de hoge energiekosten en de hoge loonkosten. Maar ook de onzekerheid van vergunningen en incoherente overregulering maken het ondernemers vandaag de dag moeilijk.

In het kader van de komen verkiezingen, werkte Essenscia een transitieplan uit met daarin ‘de cruciale randvoorwaarden voor een doeltreffend industriebeleid dat een boost geeft aan de transitie naar meer duurzaamheid. Met 10 topprioriteiten voor meer concurrentiekracht en 30 succesfactoren om de industriële transitie mogelijk te maken.’ Met dit transitieplan kort toegelicht, werd het podium vrijgemaakt voor de zeven kopstukken. Het politiek debat omvatte dan ook de belangrijkste punten uit het transitieplan.

Lees het volledige transitieplan op de website van Essenscia.

De verschillende leden van Select Group ondersteunen Essenscia in hun transitie naar een sterke industrie. Niet in het minst speelt Select Projects hier een belangrijke rol. Als projectbureau binnen de Life Sciences staan de experts van Select Projects klanten in deze kennisindustrie bij op projectbasis. Ontdek de projecten van Select Projects op hun website.