24/07/2022 | Geschreven door: Emma | Categorie: Select Consultancy

Waarom de Great Resignation niet overwaait naar België

Met de Great Resignation werd eerder dit jaar een grote ontslaggolf aangekondigd in Amerika. Medewerkers zouden tijdens de lockdown tot nieuwe inzichten komen en massaal zelf hun ontslag geven, ondanks de onzekere economische tijden.

Die ontslaggolf kwam er ook massaal. In Amerika nemen een recordaantal medewerkers zelf ontslag, voornamelijk in de technologiesector en gezondheidszorg. Tot zelfs op TikTok is de Great Resignation te zien. Onder de hashtag #QuitTok worden allerhande filmpjes gedeeld van mensen die ontslag nemen. De vrees dat zo’n golf ook in Europa op gang zou komen was groot. Maar dit blijkt alsnog niet het geval te zijn. Althans niet helemaal, zo blijkt uit de cijfers voor België.

Ontevreden over corona aanpak

Directeur Consultancy & Outplacement David Decouche, covert in zijn meest recente HR talk deze trend. ‘Er zijn verschillende oorzaken voor de ontslaggolf in Amerika, waarvan een groot aantal terug te brengen zijn tot de Covid 19-pandemie. Deze heeft vele mensen duidelijk aangezet tot nadenken.’

‘Medewerkers hebben tijdens de lockdown thuiswerk ontdekt. Ze hebben meer nood aan flexibiliteit, de work-life balance is voor velen belangrijker geworden. Ook is er voor velen sprake van ontevredenheid over de corona-aanpak van de werkgever en/of van een gevoel van disconnectie t.a.v. de werkplek door het verplichte thuisblijven. Een vaak al sluimerende ontevredenheid over de job of het bedrijf worden door deze elementen beduidend versterkt.’

David Decouche, directeur Consultancy & Outplacement

‘Naast deze mentale oorzaken, spelen ook harde economische factoren een rol: lonen stagneren terwijl de inflatie stijgt. Een hoog aantal vacatures in combinatie met een lage werkloosheidsgraad moedigt aan om uit te kijken naar een nieuwe en betere job.’

België is Amerika niet

Decouche waarschuwt dat deze oorzaken voor een ontslag gelijkaardig kunnen zijn in België maar dat de ontslaggolf hier niet zomaar zal doorzetten. ‘Onze cultuur is anders dan die in Amerika. De Belgen zijn net iets voorzichtiger en meer honkvast. Wij denken eerst na voor we handelen en zijn vaker iets meer betrokken op het werk, dan de Amerikanen.’

‘De economie in Amerika is ook anders dan in België. Indexatie van de lonen, anciënniteitsvoorwaarden en contracten van onbepaalde duur zorgen bij ons voor een extra buffer en meer stabiliteit. Algemeen is er in België een lage jobmobiliteit, deels omwille van die buffer maar ook in toenemende mate omwille van de vergrijzing van de arbeidspopulatie.’

De cijfers in België

Een Great Resignation is er na de pandemie in België dus ook niet gekomen. Al is de arbeidsmarkt er wel dynamischer op geworden. In 2021 werden er 32 % meer nieuwe arbeidscontracten van onbepaalde duur afgesloten en 31 % meer contracten beëindigd in vergelijking met 2020. Daarmee zitten de instroomcijfers op de arbeidsmarkt ongeveer op het niveau van 2019 (pre-corona): +4,8 %. Wel ligt het aantal stopgezette contracten beduidend hoger dan in 2019: +18,1 %.

Daarin speelt vertrek op initiatief van de werknemer een toenemende rol. Terwijl het aandeel ontslag door de werkgever in 2021 afnam tegenover pre-corona (-17% tov 2019), nam ontslag op eigen initiatief in dezelfde periode met gemiddeld 35,9% toe voor werknemers in de leeftijd 20-55 jaar. Vanaf de leeftijd van 55 is de toename minder uitgesproken, om dan weer lichtjes te stijgen richting het einde van de carrière (+20,5% vanaf 60 jaar).

Ook die toename is te linken aan de gevolgen van de pandemie en het kritischer staan tegenover hun job en werkgever. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers die het afgelopen jaar niet de kans kregen om thuis te werken, meer solliciteerden (68%) dan wie wel die kans kreeg (30%). Wie tijdens de coronacrisis vaak naar kantoor moest, overweegt ook vaker een switch (63% tegenover 44%).

Conclusie: blijf werken aan retentie

Het aantal kandidaten op de markt is zeer beperkt, medewerkers die vertrekken zijn niet zomaar te vervangen. Neem daarbij nog de toename van het aantal openstaande vacatures en de stijgende vervangingsvraag voor medewerkers die op pensioen vertrekken en het is duidelijk dat focus houden op het behouden van je huidig talent vandaag meer dan ooit essentieel is.

In België zien we vooralsnog geen grote ontslaggolf maar wel een toename van ontslagen in bepaalde leeftijdsgroepen. De krappe arbeidsmarkt wordt er dus niet minder krap op. Retentie en behoud van personeel is en wordt des te meer cruciaal en een uitdaging voor HR.

Heb je hulp nodig met jouw retentiebeleid? Op de website van Select Consultancy kan je het gratis e-book “Naar een beter retentiebeleid in acht stappen” downloaden.